BHXH TP.HCM hướng dẫn xác nhận danh sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà


Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM có công văn gửi các đơn vị sử dụng lao động về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

  • Công nhân làm gì để được hỗ trợ tiền nhà trọ?
  • Các tỉnh, thành vẫn đang chờ hướng dẫn
  • Hơn 3,4 triệu lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.