Năm 2022, TP.HCM sẽ lập thêm 300 công đoàn cơ sở

Theo Chương trình công tác tổ chức năm 2022, LĐLĐ TP.HCM đặt ra những chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

Tính đến cuối năm 2021, LĐLĐ TP.HCM quản lý 19.888 công đoàn cơ sở với hơn 1,3 triệu đoàn viên. Hệ thống công đoàn TP.HCM gồm có các ban chuyên môn thuộc cơ quan LĐLĐ cấp thành phố; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (LĐLĐ quận, huyện và Công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương); công đoàn cơ sở trực thuộc; các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc.

Năm 2022, TP.HCM sẽ lập thêm 300 công đoàn cơ sở - ảnh 1

Năm 2022, LĐLĐ TP.HCM đặt chỉ tiêu phát triển 100.000 đoàn viên công đoàn, nghiệp đoàn

Trong năm 2022, LĐLĐ TP.HCM đặt chỉ tiêu phát triển 100.000 đoàn viên công đoàn (trong đó gồm 98.000 đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 2.000 đoàn viên công đoàn ở khu vực kinh tế phi chính thức).

n

Chương trình cũng nêu rõ: “Thành lập 300 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng từ 25 lao động trở lên”, đồng thời, thí điểm thành lập 1 – 2 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện và TP.Thủ Đức để tập hợp người lao động tại những nơi không đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, năm 2022, LĐLĐ TP.HCM cũng sẽ xây dựng đề án sáp nhập 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc (Trường trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, Trường trung cấp công đoàn Thành phố); phương án giải thể 1 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc (Trung tâm giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng); Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ người lao động; Đề án tập hợp các tổ chức đại diện người lao động được thành lập, hoạt động trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Hiện nay, theo pháp luật và đặc biệt là bộ Luật lao động năm 2019 (sửa đổi), tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở gồm công đoàn cơ sở và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp do người lao động lập theo quy định (hiện vẫn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các nghị định hướng dẫn chi tiết quy trình thành lập).Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.